ბრენდის შესახებ

სავაჭრო მარკა IEK 20 წელზე მეტი ცნობილია ბაზარზე. ეს გახლავთ დროით გამოცდილი საერთაშორისო ელექტრო ტექნიკური ბრენდი, რომელიც მომხმარებლებისთვის საიმედოობის გარანტია.

IEK®-ს პროდუქცია კარგად ცნობილია პროფესიონალებისთვის და მაღალი ხარისხის, მუშაობის ხანგძლივი ვადის, ოპტიმალური ფასების, ფართო ასორტიმენტის, ლაკონური და ესთეტური დიზანინისა და ობიექტების სწრაფი მომსახურეობისთვის განკუთვნილი მარტივი კონსტრუქციული გადაწყვეტილებების გამო  ხასიათდება მათ მიერ როგორც წარმატებული ელექტრო ტექნიკური ბრენდი.

IEK®-ს პროდუქცია ყენდება დიდი საცხოვრებელი და საწარმოო ობიექტების მშენებლობისას. სავაჭრო მარკა IEK®-ს ენდობიან სკოლების, საავადმყოფოების აღჭურვილობის, არქიტექტურული ძეგლების რეკონსტრუქციისა და ქალაქების სასიცოცხლოდ მნიშვნელობანი ინფრასტრუქტირის მუშაობის დროს.