ნახვა 36 72 108

მომჭერი საკონტაქტო ხრახნის ЗВИ-10 2,5-6მმ2 (2ცლ/ბლისტერი) IEK

გამოიყენება გამტარების ხრახნით შეერთებისთვის, იცავს სადენს დაზიანებისაგან და გამორიცხავს ელექტრო დანადგარის კორპუსზე ჩართვას. საიზოლაციო კორპუსი დამზადებულია თეთრი არაწვადი პოლისტიროლისაგან ან გამჭირვალე პოლიეთილენისაგან, კლემები და ხრახნები – თითბერის.

მომჭერი საქონტაქტო ხრახნის ЗВИ-5 1,5-4მმ2 (2ცლ/ბლისტერი) IEK

გამოიყენება გამტარების ხრახნით შეერთებისთვის, იცავს სადენს დაზიანებისაგან და გამორიცხავს ელექტრო დანადგარის კორპუსზე ჩართვას. საიზოლაციო კორპუსი დამზადებულია თეთრი არაწვადი პოლისტიროლისაგან ან გამჭირვალე პოლიეთილენისაგან, კლემები და ხრახნები – თითბერისაა.