ნახვა 36 72 108

მომჭერი ლითონის 1-თათიანი d16-17მმ IEK

ლითონის მომჭერები გამოიყენება ლითონსახელოს, მილების, კაბელების დამაგრებისთვის მეტიზების დახმარებით.