ნახვა 36 72 108

დამაგრძელებელი У03 3 ადგილი 2P+PE/3მ 3х1მმ2 16ა/250ვ IEK

საყოფაცხოვრებო დამაგრძელებლები ამომრთველით და მის გარეშე განკუთვნილია ყოფაში, ოფისში და აგარაკებზე გამოსაყენებლად ყველა შესაძლო სხვადასხვა დანიშნულების ელექტრო მოწყობილობების (საყოფაცხოვრებო ტექნიკის, საწარმოო ინსტრუმენტების და ა.შ.) მისაერთებლად. როზეტების და ჩანგლების შესრულების სხვადასხვა ვარიანტები (ბრტყელი და მრგვალი, დამიწებით და დამიწების გარეშე) და 2-დან 6-მდე რაოდენობის როზეტები საშუალებას იძლევიან ჩართოთ ნებისმიერი მარკის 3500 ვტ-მდე ელექტრო ხელსაწყოები.

დამაგრძელებელი У03 3 ადგილი 2P+PE/5მ 3х1მმ2 16ა/250ვ IEK

დამაგრძელებელი საყოფაცხოვრებო ამომრთველით და მის გარეშე ყოფაში, ოფისში, კერძო სახლში ყველანაირი ელექტრო ხელსაწყოს ჩართვისთვის (საყოფაცხოვრებო ტექნიკა, ინსტრუმენტები და ა.შ.).
როზეტების და ჩანგლების სხვადასხვა ვარიანტები (ბრტყელი ან მრგვალი, დამიწებით და დამიწების გარეშე), რაოდენობა 2-დან 6 როზეტამდე, საშუალებას იძლევიან ნებისმიერი მარკის 3500 ვტ-მდე ელექტრო მოწყობილობები.

დამაგრძელებელი У04 4 ადგილი 2P+PE/3მ 3х1მმ2 16ა/250ვ IEK

საყოფაცხოვრებო დამაგრძელებელი ამომრთველით და მის გარეშე განკუთვნილია სახლში, ოფისში, აგარაკზე გამოსაყენებლად და სხვადასხვა დანიშნულების ელექტრო ხელსაწყოების ჩასართავად (ყოფითი ტექნიკა, ინსტრუმენტები). როზეტების და ჩანგლების განსხვავებული შესრულება (ბრტყელი ან მრგვალი, დამიწებით და დამიწების გარეშე) და 2-დან 6-მდე რაოდენობის როზეტები საშუალებას იძლება 3500 ვტ-მდე ნებისმიერი მარკის ელექტრო მოწყობილობების ჩართვა.

დამაგრძელებელი У3 3 ადგილი 2P/3მ 2х0,75მმ2 10ა/250ვ IEK

დამაგრძელებელი საყოფაცხოვრებო ამომრთველით და მის გარეშე ყოფაში, ოფისში, კერძო სახლში ყველანაირი ელექტრო ხელსაწყოს ჩარტისთვის (ყოფითი ტექნიკა, ინსტრუმენტები და ა.შ.).
როზეტების და ჩანგლების სხვადასხვა ვარიანტები (ბრტყელი ან მრგვალი, დამიწებით და დამიწების გარეშე), რაოდენობა 2-დან 6 როზეტამდე, საშუალებას იძლევიან ნებისმიერი მარკის 3500 ვტ-მდე ელექტრო მოწყობილობები.

დამაგრძელებელი У3 3 ადგილი 2P/5მ 2х0,75მმ2 10ა/250ვ IEK

საყოფაცხოვრებო დამაგრძელებლები ამომრთველით და მის გარეშე განკუთვნილია ყოფაში, ოფისში და აგარაკებზე გამოსაყენებლად ყველა შესაძლო სხვადასხვა დანიშნულების ელექტრო მოწყობილობების (საყოფაცხოვრებო ტექნიკის, საწარმოო ინსტრუმენტების და ა.შ.) მისაერთებლად. როზეტების და ჩანგლების შესრულების სხვადასხვა ვარიანტები (ბრტყელი და მრგვალი, დამიწებით და დამიწების გარეშე) და 2-დან 6-მდე რაოდენობის როზეტები საშუალებას იძლევიან ჩართოთ ნებისმიერი მარკის 3500 ვტ-მდე ელექტრო ხელსაწყოები.