ნახვა 36 72 108

წვერი-გილზა НГИ2 10-14 იზოლირებული მილტენით (სპილოს ძვალი) (100 ცალი) IEK

ასრულებენ იმავე ფუქცნიებს რომელსავ ასრულებენ მოკალული მსპილენძის წვერ-გილზები (E-გილზები), ოღონდ ერთ სადენსზე კი არა, ორზე.

წვერი-გილზა НГИ2 6,0-14 იზოლირებული მილტენით (100 ცალი) IEK

წვერი-გილზა НГИ2 6,0-14 იზოლირებული მილტენით (100 ცალი) IEK
ასრულებენ იმავე ფუნქციებს რომელსავ ასრულებენ მოკალული სპილენძის წვერ-გილზები (E-გილზები), ოღონდ ერთ სადენზე კი არა ორზე.