ნახვა 36 72 108

ელექტრო ძრავა ასინქრონული, სამფაზიანი АИС 225M2 660В 45კვტ 3000ბრ/წუთ 1081 DRIVE IEK

ასინქრონული ელექტროძრავები ფართოდ გამოიყენება მრავალ დარგში: მშენებლობა და კომუნალური სფერო, გადამამუშავებელი და მოპოვებითი მრეწველობაб ენერგეტიკა და ტრანსპორტი.
ელექტროძრავები შეუცვლელია ვენტილატორების, ტუმბოების, ტრანსპორტიორების, გადამამუშავებელი დაზგების, შემრევების, გადაადგილების მექანიზმების, საკეტების და საკეტელების, კომპრესორების და სხვა აღჭურვილობის გამოყენებისას.

ელექტროძრავა ასინქრონული სამფაზიანი АИР 132მ2 380В 11კვტ 3000ბრ/წუთ 1081 DRIVE IEK

ასინქრონული ელექტროძრავები ფართოდ გამოიყენება მრავალ დარგში: მშენებლობა და კომუნალური სფერო, გადამამუშავებელი და მოპოვებითი მრეწველობა, ენერგეტიკა და ტრანსპორტი.
ელექტროძრავები შეუცვლელია ვენტილატორების, ტუმბოების, ტრანსპორტიორების, გადამამუშავებელი დაზგების, შემრევების, გადაადგილების მექანიზმების, საკეტების და საკეტელების, კომპრესორების და სხვა აღჭურვილობის გამოყენებისას.

ელექტროძრავა ასინქრონული სამფაზიანი АИР 180მ2 660ვ 30კვტ 3000ბრ/წამ 1081 DRIVE IEK

ასინქრონული ელექტროძრავები ფართოდ გამოიყენება მრავალ დარგში: მშენებლობა და კომუნალური სფერო, გადამამუშავებელი და მოპოვებითი მრეწველობა, ენერგეტიკა და ტრანსპორტი.
ელექტროძრავები შეუცვლელია ვენტილატორების, ტუმბოების, ტრანსპორტიორების, გადამამუშავებელი დაზგების, შემრევების, გადაადგილების მექანიზმების, საკეტების და საკეტელების, კომპრესორების და სხვა აღჭურვილობის გამოყენებისას.

ელექტროძრავა ასინქრონული სამფაზიანი АИС 315L2 660ვ 160კვტ 3000ბრ/წამ 1081 DRIVE IEK

ასინქრონული ელექტროძრავები ფართოდ გამოიყენება მრავალ დარგში: მშენებლობა და კომუნალური სფერო, გადამამუშავებელი და მოპოვებითი მრეწველობა, ენერგეტიკა და ტრანსპორტი.
ელექტროძრავები შეუცვლელია ვენტილატორების, ტუმბოების, ტრანსპორტიორების, გადამამუშავებელი დაზგების, შემრევების, გადაადგილების მექანიზმების, საკეტების და საკეტლების, კომპრესორების და სხვა აღჭურვილობის გამოყენებისას.

ელექტროძრავა ასინქრონული სამფაზიანი АИС 315LB2 660ვ 200კვტ 3000ბრ/წამ 1081 DRIVE IEK

ასინქრონული ელექტროძრავები ფართოდ გამოიყენება მრავალ დარგში: მშენებლობა და კომუნალური სფერო, გადამამუშავებელი და მოპოვებითი მრეწველობაб ენერგეტიკა და ტრანსპორტი.
ელექტროძრავები შეუცვლელია ვენტილატორების, ტუმბოების, ტრანსპორტიორების, გადამამუშავებელი დაზგების, შემრევების, გადაადგილების მექანიზმების, საკეტების და საკეტელების, კომპრესორების და სხვა აღჭურვილობის გამოყენებისას.

ელექტროძრავა ასინქრონული სამფაზიანი АИС 315M2 660ვ 132კვტ 3000ბრ/წამ 1081 DRIVE IEK

ასინქრონული ელექტროძრავები ფართოდ გამოიყენება მრავალ დარგში: მშენებლობა და კომუნალური სფერო, გადამამუშავებელი და მოპოვებითი მრეწველობა, ენერგეტიკა და ტრანსპორტი.
ელექტროძრავები შეუცვლელია ვენტილატორების, ტუმბოების, ტრანსპორტიორების, გადამამუშავებელი დაზგების, შემრევების, გადაადგილების მექანიზმების, საკეტების და საკეტლების, კომპრესორების და სხვა აღჭურვილობის გამოყენებისას.

ელექტროძრავა ასინქრონული სამფაზიანი АИС 355L2 660ვ 315კვტ 3000ბრ/წუთ 1081 DRIVE IEK

ასინქრონული ელექტროძრავები ფართოდ გამოიყენება მრავალ დარგში: მშენებლობა და კომუნალური სფერო, გადამამუშავებელი და მოპოვებითი მრეწველობა, ენერგეტიკა და ტრანსპორტი.
ელექტროძრავები შეუცვლელია ვენტილატორების, ტუმბოების, ტრანსპორტიორების, გადამამუშავებელი დაზგების, შემრევების, გადაადგილების მექანიზმების, საკეტების და საკეტლების, კომპრესორების და სხვა აღჭურვილობის გამოყენებისას.

ელექტროძრავა საინქრონული სამფაზიანი АИР 160S2 660ვ 15კვტ 3000ბრ/წუთ 1081 DRIVE IEK

ასინქრონული ელექტროძრავები ფართოდ გამოიყენება მრავალ დარგში: მშენებლობა და კომუნალური სფერო, გადამამუშავებელი და მოპოვებითი მრეწველობა, ენერგეტიკა და ტრანსპორტი.
ელექტროძრავები შეუცვლელია ვენტილატორების, ტუმბოების, ტრანსპორტიორების, გადამამუშავებელი დაზგების, შემრევების, გადაადგილების მექანიზმების, საკეტების და საკეტელების, კომპრესორების და სხვა აღჭურვილობის გამოყენებისას.