ნახვა 36 72 108

კოჭი УК10 თერმო დაცვით 4 ადგილი 2P/10მ 2х0,75მმ2 GARDEN IEK

კოჭაზე დამაგრძელებელის მეშვეობით იოლია სტაციონალური როზეტისაგან 50 მეტრამდე სიშორეზე მყოფი ელექტრო აღჭურვილობის ჩართვა. შეუცვლელია სამშენებლო მოედნებზე, ბაღებში (მიწის ნაკვეთებზე), მცირე ბიზნესში, ატრაქციონების პარკებში, წარმოებაში და ყოფაში.

კოჭი УК20 თერმოდაცვით 4 ადგილი 2P/20მ 2х0,75მმ2 GARDEN IEK

კოჭაზე დამაგრძელებელის მეშვეობით იოლია სტაციონალური როზეტისაგან 50 მეტრამდე სიშორეზე მყოფი ელექტრო აღჭურვილობის ჩართვა. შეუცვლელია სამშენებლო მოედნებზე, ბაღებში (მიწის ნაკვეთებზე), მცირე ბიზნესში, ატრაქციონების პარკებში, წარმოებაში და ყოფაში.

კოჭი УК40 თერმოდაცვით 4 ადგილი 2P/40მ 2х1,0მმ2 GARDEN IEK

კოჭაზე დამაგრძელებელის მეშვეობით იოლია სტაციონალური როზეტისაგან 50 მეტრამდე სიშორეზე მყოფი ელექტრო აღჭურვილობის ჩართვა. შეუცვლელია სამშენებლო მოედნებზე, ბაღებში (მიწის ნაკვეთებზე), მცირე ბიზნესში, ატრაქციონების პარკებში, წარმოებაში და ყოფაში.