ნახვა 36 72 108

როზეტი კომპიუტერული РКИ-10-00-П RJ-45 UTP კატ.5e (1 მოდულზე) ПРАЙМЕР თეთრი IEK

უნივერსალური მოდულური სისტემის45х45 ელექტროდასაყენებელი მოწყობილობები გამოიყენება კაბელ-არხებში “Праймер” დასამონტაჟებლად ან КМКУ კოლოფებში, უზრუნველყოფს ძალური და სუსტდენიანი აღჭურვილობების შეერთებას. შემადგენლობაში შედის ამომრთველები, ძალური როზეტები, როზეტები საინფორმაციო.