აჩვენებს %d შედეგს

ნახვა 36 72 108

ჩართვის შეჩერების რელე ORT 1 კონტაქტი 12-240ვ AС/DC IEK

განკუთვნილია საწარმოო და საყოფაცხოვრებო ავტომატიკის სისტემებში მომხმარებელთა ჩართვისთვის დროის გამიზნული შეჩერების მქონე კვების ძაბვის ჩართვის შემდგომ.