ჩვენი მომხმარებლები

IEK საქართველო უფრთხილდება საკუთარი მომხმარებლების ნდობას, რომლებიც უკვე 13 წელია IEK ბრენდის მომხმარებლები არიან. კომპანიის განვითარება მუდმივ მიმდინარეობს რათა მომავალშიც წარმოადგინოს თანამედროვე და სანდო პროდუქცია მშენებლობის, საცხოვრებელ-კომუნალური მეურნეობის, ტრანსპორტის, ინფრასტრუქტურის, მრეწველობის თუ ენერგეტიკის დარგებისთვის.

ჩვენი პარტნიორები

IEK საქართველოს პარტნიორები ჩვენი საქმიანობის განუყოფელი ნაწილი და კომპანიის ერთ ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი აქტივია. პარტნიორებთან ეფექტური ურთიერთქმედების წყალობით მიღწეულია IEK პროდუქციის მაქსიმალური ხელმისაწვდომობა და მომსახურეობის მაღალი დონე ქვეყნის ყველა რეგიონში.

ჩვენი გუნდი

ჩვენ პასუხისმგებელნი ვართ იმ სპეციალისტების წინაშე ვინც IEK საქართველო-ს პროდუქციასთან მუშაობენ, და ამიტომ შევქმენით პროფესიონალების გუნდი, რომელსაც შეუძლია ამ პროდუქციის წარმატების უზრუნველყოფა მაღალ დონეზე. კომპანიის ყველა ქვეგანაყოფის თანამშრომლები მაღალკვალიფიციური და შეკრული გუნდის წევრები არიან; მათი დამსახურებით კომპანია განაგრძობს განვითარებას და მოთხოვნად და თანამედროვე აღჭურვილობის რეალიზებას.