აჩვენებს %d შედეგს

ნახვა 36 72 108

ნათურა საავარიო-საევაკუაციო შუქდიოდური ССА1005 ერთმხრივი 1ს 3ვტ ფირის გარეშე IEK

განკუთვნილია გასასვლელების მოსანიშნად ევაკუაციის დროს, მოძრაობის მიმართულების საჩვენებლად და სხვა საინფორმაციო მიზნებისთვის.
შეესაბამება ГОСТ Р МЭК 60598-1, ГОСТ Р МЭК 60598-2-22 სტანდარტებს.