ნახვა 36 72 108

კონტაქტორი КМИе-11210 12ა 230ვ/АС3 1НО IEK

КМИ სერიის საერთო საწარმოო გამოყენების ცვლადი დენის მცირე გაბარიტიანი კონტაქტორები დატვირთვის დენის 9-დან 9-მდე А განკუთვნილია მოკლე ჩართვის როტორის (ძაბვა 660 ვ-მდე, გამოყენების კატეგორია АС-3) მქონე ასინქრონული ელექტრო ძრავების გაშვების, გაჩერების და რევერსირებისთვის, და ასევე განათების ჯაჭვების, გათბობის ჯაჭვების და სხვადასხვა მცირე ინდუქციური დატვირთვების (გამოყენების კატეგორია AC-1) დისტანციური მართვისთვის.
40 ა-მდე დატვირთვის დენზე ყველა შესრულებას გააჩნია ჩამკეტი და ამომკეთი დამატებითი კონტაქტების ჯგუფი. 40 ა-ზე მეტი დატვირთვის დენზე – ორი ჯგუფი (ჩამკეტი და ამომკეტი).
КМИ-სერიის მცირე გაბარიტიანი კონტაქტორების გამოყენების სფეროა – ვენტილატორების, ტუმბოების, თბური ფარდების, ღუმელების, ნივნივ ჩამწყობი ამწეების, დაზგების, განათების მართვა რეზერვის ავტომატური შეყვანის სისტემებში (АВР).
თავისი კონსტრუქციული და ტექნიკური მახასიათებლებით КМИ-სერიის მცირეგაბარიტული კონტაქტორები აკმაყოფილებენ საერთაშირისო და რუსეთის სტანდარტებს ГОСТ Р 50030.4.1-2012 (МЭК 60947-4-1:2009).

კონტაქტორი КМИе-11810 18ა 230ვ/АС3 1НО IEK

КМИ სერიის საერთო საწარმოო გამოყენების ცვლადი დენის მცირე გაბარიტიანი კონტაქტორები დატვირთვის დენის 9-დან 9-მდე А განკუთვნილია მოკლე ჩართვის როტორის (ძაბვა 660 ვ-მდე, გამოყენების კატეგორია АС-3) მქონე ასინქრონული ელექტრო ძრავების გაშვების, გაჩერების და რევერსირებისთვის, და ასევე განათების ჯაჭვების, გათბობის ჯაჭვების და სხვადასხვა მცირე ინდუქციური დატვირთვების (გამოყენების კატეგორია AC-1) დისტანციური მართვისთვის.
40 ა-მდე დატვირთვის დენზე ყველა შესრულებას გააჩნია ჩამკეტი და ამომკეთი დამატებითი კონტაქტების ჯგუფი. 40 ა-ზე მეტი დატვირთვის დენზე – ორი ჯგუფი (ჩამკეტი და ამომკეტი).
КМИ-სერიის მცირე გაბარიტიანი კონტაქტორების გამოყენების სფეროა – ვენტილატორების, ტუმბოების, თბური ფარდების, ღუმელების, ნივნივ ჩამწყობი ამწეების, დაზგების, განათების მართვა რეზერვის ავტომატური შეყვანის სისტემებში (АВР).
თავისი კონსტრუქციული და ტექნიკური მახასიათებლებით КМИ-სერიის მცირეგაბარიტული კონტაქტორები აკმაყოფილებენ საერთაშირისო და რუსეთის სტანდარტებს ГОСТ Р 50030.4.1-2012 (МЭК 60947-4-1:2009).

კონტაქტორი КМИе-22510 25ა 230ვ/АС3 1НО IEK

КМИ სერიის საერთო საწარმოო გამოყენების ცვლადი დენის მცირე გაბარიტიანი კონტაქტორები დატვირთვის დენის 9-დან 9-მდე А განკუთვნილია მოკლე ჩართვის როტორის (ძაბვა 660 ვ-მდე, გამოყენების კატეგორია АС-3) მქონე ასინქრონული ელექტრო ძრავების გაშვების, გაჩერების და რევერსირებისთვის, და ასევე განათების ჯაჭვების, გათბობის ჯაჭვების და სხვადასხვა მცირე ინდუქციური დატვირთვების (გამოყენების კატეგორია AC-1) დისტანციური მართვისთვის.
40 А-მდე დატვირთვის დენზე ყველა შესრულებას გააჩნია ჩამკეტი და ამომკეთი დამატებითი კონტაქტების ჯგუფი. 40 ა-ზე მეტი დატვირთვის დენზე – ორი ჯგუფი (ჩამკეტი და ამომკეტი).
КМИ-სერიის მცირე გაბარიტიანი კონტაქტორების გამოყენების სფეროა – ვენტილატორების, ტუმბოების, თბური ფარდების, ღუმელების, ნივნივ ჩამწყობი ამწეების, დაზგების, განათების მართვა რეზერვის ავტომატური შეყვანის სისტემებში (АВР).
თავისი კონსტრუქციული და ტექნიკური მახასიათებლებით КМИ-სერიის მცირეგაბარიტული კონტაქტორები აკმაყოფილებენ საერთაშირისო და რუსეთის სტანდარტებს ГОСТ Р 50030.4.1-2012 (МЭК 60947-4-1:2009).

კონტაქტორი КМИе-23210 32ა 230ვ/АС3 1НО IEK

КМИ სერიის საერთო საწარმოო გამოყენების ცვლადი დენის მცირე გაბარიტიანი კონტაქტორები დატვირთვის დენის 9-დან 9-მდე А განკუთვნილია მოკლე ჩართვის როტორის (ძაბვა 660 ვ-მდე, გამოყენების კატეგორია АС-3) მქონე ასინქრონული ელექტრო ძრავების გაშვების, გაჩერების და რევერსირებისთვის, და ასევე განათების ჯაჭვების, გათბობის ჯაჭვების და სხვადასხვა მცირე ინდუქციური დატვირთვების (გამოყენების კატეგორია AC-1) დისტანციური მართვისთვის.
40 ა-მდე დატვირთვის დენზე ყველა შესრულებას გააჩნია ჩამკეტი და ამომკეთი დამატებითი კონტაქტების ჯგუფი. 40 ა-ზე მეტი დატვირთვის დენზე – ორი ჯგუფი (ჩამკეტი და ამომკეტი).
КМИ-სერიის მცირე გაბარიტიანი კონტაქტორების გამოყენების სფეროა – ვენტილატორების, ტუმბოების, თბური ფარდების, ღუმელების, ნივნივ ჩამწყობი ამწეების, დაზგების, განათების მართვა რეზერვის ავტომატური შეყვანის სისტემებში (АВР).
თავისი კონსტრუქციული და ტექნიკური მახასიათებლებით КМИ-სერიის მცირეგაბარიტული კონტაქტორები აკმაყოფილებენ საერთაშირისო და რუსეთის სტანდარტებს ГОСТ Р 50030.4.1-2012 (МЭК 60947-4-1:2009).