ნახვა 36 72 108

კრონშტეინი კედლის საფუძველი 300მმ IEK

ლითონის ღარების დაკიდების სისტემები განკუთვნილია შენობის ელემენტებზე (ჭერი, კედლები, იატაკი) ლითონის ღარების მონტაჟისთვის.
კრონშტეინი კედლის განკუთვნილია ღარის კედელზე მიმაგრებისთვის.

კრონშტეინი კედლის, საფუძველი 100მმ IEK

ლითონის ღარების ჩამოკიდების სისტემები განკუთვნილია შენობის ელემენტებზე (ჭერი, კედლები, იატაკი) ლითონის ღარების მონტაჟისთვის.
კედლის კრონშტეინი განკუთვნილია ღარის კედელზე მიმაგრებისთვის.