ნახვა 36 72 108

ამომრთველი 1-კლავიშიანი ღია გასასვლელი დაყენებისთვის ВС-20-1-2-А 10ა IP54 AQUATIC IEK

ელექტრო დასაყენებელი ნაკეთობების სერია AQUATIC IEK დაცვის მაღალი დონით IP54  განკუთვნილია მაღალი ტენიანობის პირობებში ელექტრომომარაგებისთვის, ასევე მტვრიან შენობებში როგორიცაა სახელოსნოები, ავტოფარეხები, ასევე ქუჩაში დასაყენებლად ტენტის ქვეშ
სერია AQUATIC IEK დეტალურადაა დამუშავებული უსაფრთხო გამოყენებისათვის და მოხერხებულობისათვის.

ამომრთველი 1-კლავიშიანი ღია დაყენების ВС-20-1-0-А 10ა IP54 AQUATIC IEK

ელექტრო დასაყენებელი ნაკეთობების სერია AQUATIC IEK დაცვის მაღალი დონით IP54 განკუთვნილია მაღალი ტენიანობის პირობებში ელექტრომომარაგებისთვის, ასევე მტვრიან შენობებში როგორიცაა სახელოსნოები, ავტოფარეხები, ასევე ქუჩაში დასაყენებლად ტენტის ქვეშ
სერია AQUATIC IEK დეტალურადაა დამუშავებული უსაფრთხო გამოყენებისათვის და მოხერხებულობისათვის.

როზეტი 1-აგილიანი ღია დაყენებისთვის РСш12-2-А დამიწების კონტაქტით და ხუფით 16ა IP54 AQUATIC IEK

ელექტრო დასაყენებელი ნაკეთობების სერია AQUATIC IEK დაცვის მაღალი დონით IP54 განკუთვნილია მაღალი ტენიანობის პირობებში ელექტრომომარაგებისთვის, ასევე მტვრიან შენობებში როგორიცაა სახელოსნოები, ავტოფარეხები, ასევე ქუჩაში დასაყენებლად ტენტის ქვეშ
სერია AQUATIC IEK დეტალურადაა დამუშავებული უსაფრთხო გამოყენებისათვის და მოხერხებულობისათვის.

როზეტი 2-ადგილიანი ღია დაყენებისთვის РСш22-2-А დამიწების კონტაქტით და ხუფით 16ა IP54 AQUATIC IEK

ელექტრო დასაყენებელი ნაკეთობების სერია AQUATIC IEK დაცვის მაღალი დონით IP54 განკუთვნილია მაღალი ტენიანობის პირობებში ელექტრომომარაგებისთვის, ასევე მტვრიან შენობებში როგორიცაა სახელოსნოები, ავტოფარეხები, ასევე ქუჩაში დასაყენებლად ტენტის ქვეშ
სერია AQUATIC IEK დეტალურადაა დამუშავებული უსაფრთხო გამოყენებისათვის და მოხერხებულობისათვის.