ნახვა 36 72 108

პანელი ЛМА ელექტრო ფარისთვის ЩМП-4 (5,6,7) 36 PRO/GARANT (2 ცლ/კომპლექტში) IEK

დენ გამტარი ნაწილების პირდაპირი ხელშეხების თავიდან ასაცილებლად. PRO სერიის ელექტრო ფარებზე პანელი ყენდება ЩМП-Х PRO ფასადის კუთხეში. GARANT-ის სერიის კორპუსებში ყენდება სამონტაჟო ЩМП-Х PRO ფარის პროფილზე.