ნახვა 36 72 108

კორპუსი ლითონის განმანაწილებელი ЩРв-24з-1 36 IP31 UNIVERSAL IEK

УНИВЕРСАЛ (UNIVERSAL) სერიის გამანაწილებელი ფარები ЩРн, ЩРв განკუთვნილია გამანაწილებელი ელექტრო ფარების ასაწყობად მოდულური აპარატურის გამოყენებით, ელექტრო ენერგიის შეყვანის და განაწილების და 230/400 ვ ძაბვის ქსელების დასაცავად ზე დატვირთვისა და მოკლე ამორთვის დენებისგან.

კორპუსი ლითონის განმანაწილებელი ЩРв-36з-1 36 IP31 UNIVERSAL IEK

УНИВЕРСАЛ (UNIVERSAL) სერიის გამანაწილებელი ფარები ЩРн, ЩРв განკუთვნილია გამანაწილებელი ელექტრო ფარების ასაწყობად მოდულური აპარატურის გამოყენებით, ელექტრო ენერგიის შეყვანის და განაწილების და 230/400 В ძაბვის ქსელების დასაცავად ზე დატვორთვის და მოკლე ამორთვის დენებისაგან.

კორპუსი ლითონის განმანაწილებელი ЩРв-48з-1 36 IP31 UNIVERSAL IEK

УНИВЕРСАЛ (UNIVERSAL) სერიის გამანაწილებელი ფარები ЩРн, ЩРв განკუთვნილია გამანაწილებელი ელექტრო ფარების ასაწყობად მოდულური აპარატურის გამოყენებით, ელექტრო ენერგიის შეყვანის და განაწილების და 230/400 В ძაბვის ქსელების დასაცავად ზე დატვორთვის და მოკლე ამორთვის დენებისაგან.