ნახვა 36 72 108

ნარნარი ჯვარედის ხუფი (ტიპი Г01) ESCA 100მმ IEK

აქსესუარის ხუფი განკუთვნილია საჭიროების შემთხვევაში ტრასაში გაყვანილი კაბელის დასაცავად.
აქსესუარი დამზადებულია მოთუთიებული ფოლადისაგან სენძიმირის მეთოდი (ცხელი მოთუთიება, დამცავი ფენა არა ნაკლებ 10 მკმ)

ნარნარი ჯვარედის ხუფი (ტიპი Г01) ESCA 200მმ IEK

აქსესუარის ხუფი განკუთვნილია საჭიროების შემთხვევაში ტრასაში გაყვანილი კაბელის დასაცავად.
აქსესუარი დამზადებულია მოთუთიებული ფოლადისაგან სენძიმირის მეთოდი (ცხელი მოთუთიება, დამცავი ფენა არა ნაკლებ 10 მკმ)

ნარნარი ჯვარედის ხუფი (ტიპი Г01) ESCA 300მმ IEK

აქსესუარის ხუფი განკუთვნილია საჭიროების შემთხვევაში ტრასაში გაყვანილი კაბელის დასაცავად.
აქსესუარი დამზადებულია მოთუთიებული ფოლადისაგან სენძიმირის მეთოდი (ცხელი მოთუთიება, დამცავი ფენა არა ნაკლებ 10 მკმ)

ჯვარედი ნარნარი (ტიპი Г01) ESCA 50х100მმ IEK

ჯვარედი ნარნარი განკუთვნილია საკაბელო ტრასის X-სებრი განშტოების ორგანიზაციისათვის. აქსესუარის ხუფი კომპლექტში არ შედის.

ჯვარედი ნარნარი (ტიპი Г01) ESCA 50х200მმ IEK

ჯვარედი ნარნარი განკუთვნილია საკაბელო ტრასის X-სებრი განშტოების ორგანიზაციისათვის. აქსესუარის ხუფი კომპლექტში არ შედის.
აქსესუარი დამზადებულია ცხლად მოთუთიებული ფოლადისაგან სენძიმირის მეთოდით (თუთიის დამცავი ფენა არა ნაკლებ 10 მკმ)

ჯვარედი ნარნარი (ტიპი Г01) ESCA 50х300მმ IEK

ჯვარედი ნარნარი განკუთვნილია საკაბელო ტრასის X-სებრი განშტოების ორგანიზაციისათვის. აქსესუარის ხუფი კომპლექტში არ შედის.
აქსესუარი დამზადებულია ცხლად მოთუთიებული ფოლადისაგან სენძიმირის მეთოდით (თუთიის დამცავი ფენა არა ნაკლებ 10 მკმ)