ნახვა 36 72 108

კონტაქტორი КТИ-5115 115ა 230ვ/АС3 IEK

КТИ-ის სერიის ელექტრომაგნიტური კონტაქტორები განკუთვნილია მართვის სქემებში გამოსაყენებლად მოკლე ჩართული როტორის მქონე სამფაზიანი ასინქრონული ელექტრო ძრავების გაშვების და გაჩერებისთვის 660 B-მდე ნომინალური ძაბვის ცვლადი დენის ელექტრო ქსელებში, და ასევე შესაძლოა მათი გამოყენება სხვა ელექტრო დანადგარების ჩართვა-გამორთვისთვის: განათება, გამათმობლების და სხვა ინდუქტორული დატვირთვების. გამოიყენება ვენტილატორებში, ტუმბოებში, ღუმელებში, ამწეებში და რეზერვის ავტომატური შეყვანის სისტემებში (АВР).
კონსტრუქციული გადაწყვეტილების ეფექტურობის, მაღალი საექსპლუატაცია მახასიათებლების და მუშაობაში საიმედობის გამო კონტაქტორი დაჯილდოვდა 15 საერთაშორისო გამოფენაზე “ელექტრო-2006“ ვერცხლის მედლით ნომინაციაში „საუკეთესო ელექტრო აღჭურვილობა“.
თავისი კონსტრუქციული და ტექნიკური მახასიათებლებით КТИ-ის სერიის კონტაქტორები აკმაყოფილებენ საერთაშორისო და რუსეთის სტანდარტებს ГОСТ Р 50030.4.1-2012 (МЭК 60947-4-1:2009).
КТИ-ს სერიის კონტაქტორებმა მიიღეს შესაბამისობის სერტიფიკატი РОСС CN.ME86.B00150

კონტაქტორი КТИ-5150 150ა 230ვ/АС3 IEK

КТИ-ის სერიის ელექტრომაგნიტური კონტაქტორები განკუთვნილია მართვის სქემებში გამოსაყენებლად მოკლე ჩართული როტორის მქონე სამფაზიანი ასინქრონული ელექტრო ძრავების გაშვების და გაჩერებისთვის 660 ვ-მდე ნომინალური ძაბვის ცვლადი დენის ელექტრო ქსელებში, და ასევე შესაძლოა მათი გამოყენება სხვა ელექტრო დანადგარების ჩართვა-გამორთვისთვის: განათება, გამათმობლების და სხვა ინდუქტორული დატვირთვების. გამოიყენება ვენტილატორებში, ტუმბოებში, ღუმელებში, ამწეებში და რეზერვის ავტომატური შეყვანის სისტემებში (АВР).
კონსტრუქციული გადაწყვეტილების ეფექტურობის, მაღალი საექსპლუატაცია მახასიათებლების და მუშაობაში საიმედობის გამო კონტაქტორი დაჯილდოვდა 15 საერთაშორისო გამოფენაზე “ელექტრო-2006“ ვერცხლის მედლით ნომინაციაში „საუკეთესო ელექტრო აღჭურვილობა“.
თავისი კონსტრუქციული და ტექნიკური მახასიათებლებით КТИ-ის სერიის კონტაქტორები აკმაყოფილებენ საერთაშორისო და რუსეთის სტანდარტებს ГОСТ Р 50030.4.1-2012 (МЭК 60947-4-1:2009).
КТИ-ს სერიის კონტაქტორებმა მიიღეს შესაბამისობის სერტიფიკატი РОСС CN.ME86.B00150

კონტაქტორი КТИ-7630 630А 230В/АС3 IEK

КТИ-ის სერიის ელექტრომაგნიტური კონტაქტორები განკუთვნილია მართვის სქემებში გამოსაყენებლად მოკლე ჩართული როტორის მქონე სამფაზიანი ასინქრონული ელექტრო ძრავების გაშვების და გაჩერებისთვის 660 ვ-მდე ნომინალური ძაბვის ცვლადი დენის ელექტრო ქსელებში, და ასევე შესაძლოა მათი გამოყენება სხვა ელექტრო დანადგარების ჩართვა-გამორთვისთვის: განათება, გამათბობლების და სხვა ინდუქტორული დატვირთვების. გამოიყენება ვენტილატორებში, ტუმბოებში, ღუმელებში, ამწეებში და რეზერვის ავტომატური შეყვანის სისტემებში (АВР).
კონსტრუქციული გადაწყვეტილების ეფექტურობის, მაღალი საექსპლუატაციო მახასიათებლების და მუშაობაში საიმედოობის გამო კონტაქტორი დაჯილდოვდა 15 საერთაშორისო გამოფენაზე “ელექტრო-2006“ ვერცხლის მედლით ნომინაციაში „საუკეთესო ელექტრო აღჭურვილობა“.
თავისი კონსტრუქციული და ტექნიკური მახასიათებლებით КТИ-ის სერიის კონტაქტორები აკმაყოფილებენ საერთაშორისო და რუსეთის სტანდარტებს ГОСТ Р 50030.4.1-2012 (МЭК 60947-4-1:2009).
КТИ-ს სერიის კონტაქტორებმა მიიღეს შესაბამისობის სერტიფიკატი РОСС CN.ME86.B00150

კონტაქტორი КТИе-5250 250А 230В/АС3 IEK

КМИ სერიის საერთო საწარმოო გამოყენების ცვლადი დენის მცირე გაბარიტიანი კონტაქტორები დატვირთვის დენის 9-დან 9-მდე А განკუთვნილია მოკლე ჩართვის როტორის (ძაბვა 660 B-მდე, გამოყენების კატეგორია АС-3) მქონე ასინქრონული ელექტრო ძრავების გაშვების, გაჩერების და რევერსირებისთვის, და ასევე განათების ჯაჭვების, გათბობის ჯაჭვების და სხვადასხვა მცირე ინდუქციური დატვირთვების (გამოყენების კატეგორია AC-1) დისტანციური მართვისთვის.
40 А-მდე დატვირთვის დენზე ყველა შესრულებას გააჩნია ჩამკეტი და ამომკეთი დამატებითი კონტაქტების ჯგუფი. 40 А-ზე მეტი დატვირთვის დენზე – ორი ჯგუფი (ჩამკეტი და ამომკეტი).
КМИ-სერიის მცირე გაბარიტიანი კონტაქტორების გამოყენების სფეროა – ვენტილატორების, ტუმბოების, თბური ფარდების, ღუმელების, ნივნივ ჩამწყობი ამწეების, დაზგების, განათების მართვა რეზერვის ავტომატური შეყვანის სისტემებში (АВР).
თავისი კონსტრუქციული და ტექნიკური მახასიათებლებით КМИ-სერიის მცირეგაბარიტული კონტაქტორები აკმაყოფილებენ საერთაშირისო და რუსეთის სტანდარტებს ГОСТ Р 50030.4.1-2012 (МЭК 60947-4-1:2009).