ნახვა 36 72 108

მომჭერი-განშტოებელი ЗПО-1 1,0-2,5მმ2 ლურჯი (100ცლ) IEK

მომჭერ-განმშტოებლები, რომლებიც ხვრეტს იზოლაციას, ЗПО-ს ტიპის განკუთვნილია გამტარების დენგამტარი სადენისაგან გაყოფისთვის და ასევე ორი ან მეტი გამტარების შესაერთებლად იზოლაციის გამხვრეტი მოწყობილობის მეშვეობით 450 ვ-მდე ძაბვის მუდმივი და ცვლადი დენის ელექტრო ჯაჭვებში.

სამშენებლო-სამონტაჟო კლემა СМК 772-204 კომპაქტური IEK

სამონტაჟო-სამშენებლო კლემები (სსკ) განკუთვნილია 4 მმ2-მდე კვეთის ალუმინის და სპილენძის გამტარების შეერთებისთვის. კლემების კორპუსი დამზადებულია თვით ჩამქრალი პლასტმასისგან, საკონტაქტო ნაწილი – მოკალული თითბრისაგან, რაც საშუალებას იძლევა შეაერთოთ როგორც ალუმინის, ასევე სპილენძის გამტარები.

სამშენებლო-სამონტაჟო კლემა СМК 773-326 IEK

სამონტაჟო-სამშენებლო კლემები (სსკ) განკუთვნილია 4 მმ2-მდე კვეთის ალუმინის და სპილენძის გამტარების შეერთებისთვის. კლემების კორპუსი დამზადებულია თვითჩამქვრადი პლასტმასისგან, საკონტაქტო ნაწილი – მოკალული თითბრისაგან, რაც საშუალებას იძლევა შეაერთოთ როგორც ალუმინის, ასევე სპილენძის გამტარები.

სამშენებლო-სამონტაჟო მომჭერი (კლემა) СМК 772-203 კომპაქტური IEK

სამონტაჟო-სამშენებლო კლემები (სსკ) განკუთვნილია 4 მმ2-მდე კვეთის ალუმინის და სპილენძის გამტარების შეერთებისთვის. კლემების კორპუსი დამზადებულია თვით ჩამქრალი პლასტმასისგან, საკონტაქტო ნაწილი – მოკალული თითბრისაგან, რაც საშუალებას იძლევა შეაერთოთ როგორც ალუმინის, ასევე სპილენძის გამტარები.

სამშენებლო-სამონტაჟო მომჭერი (კლემა) СМК 773-328 IEK

სამონტაჟო-სამშენებლო კლემები (სსკ) განკუთვნილია 4 მმ2-მდე კვეთის ალუმინის და სპილენძის გამტარების შეერთებისთვის. კლემების კორპუსი დამზადებულია თვით ჩამქრალი პლასტმასისგან, საკონტაქტო ნაწილი – მოკალული თითბრისაგან, რაც საშუალებას იძლევა შეაერთოთ როგორც ალუმინის, ასევე სპილენძის გამტარები.

ქურო იზოლირებული РпИмп 2-5-0,8 ბრტყელი (100ცლ) IEK

სავაჭრო მარკის IEK-ის РпИмп ქურო განკუთვნილია სადენების დაბოლოებისათვის და მათი სხვადასხვა ელექტრო მოწყობილობაზე კონტაქტურ მომჭერებზე მისაერთებლად (კლემურ ბლოკებზე, ავტომატურ ამომრთველებზე, ასაწყობ მომჭერეზე, როზეტებზე და ა.შ.)

ქურო იზოლირებული РпИмп 5,5-6-0,5 ბრტყელი (100ცლ) IEK

სავაჭრო მარკის IEK-ის РпИмп ქურო განკუთვნილია სადენების დაბოლოებისათვის და მათი სხვადასხვა ელექტრო მოწყობილობაზე კონტაქტურ მომჭერებზე მისაერთებლად (კლემურ ბლოკებზე, ავტომატურ ამომრთველებზე, ასაწყობ მომჭერეზე, როზეტებზე და ა.შ.)

ქურო იზოლირებული РпИп5-6-0,8 ბრტყელი (100ცლ) IEK

განკუთვნილია ჯაჭვის იზოლირებული გათიშვის შეერთების ფორმირებისთვის „ჩანგალ-როზეტის“ პრინციპით. ქუროების გამოყენებით შესაძლოა ჯაჭვის ოპერატიული ჩართვა/გათიშვა და ასევე ელექტრო სქემების სხვადასხვა კონტურების გადართვა ახალი კონფიგურაციებში.

წვერი-გილზა НГИ2 10-14 იზოლირებული მილტენით (სპილოს ძვალი) (100 ცალი) IEK

ასრულებენ იმავე ფუქცნიებს რომელსავ ასრულებენ მოკალული მსპილენძის წვერ-გილზები (E-გილზები), ოღონდ ერთ სადენსზე კი არა, ორზე.

წვერი-გილზა НГИ2 6,0-14 იზოლირებული მილტენით (100 ცალი) IEK

წვერი-გილზა НГИ2 6,0-14 იზოლირებული მილტენით (100 ცალი) IEK
ასრულებენ იმავე ფუნქციებს რომელსავ ასრულებენ მოკალული სპილენძის წვერ-გილზები (E-გილზები), ოღონდ ერთ სადენზე კი არა ორზე.

ჭანჭიკი იზოლირებული НКИ5,5-8 რკალი 4-6მმ (100ცლ) IEK

რგოლური იზოლირებული წვეტები განკუთვნილია სპილენძის სადენების დაბოლოებისთვის და გამოიყენება ელექტროკვანძების მონტაჟის დროს, სადაც გათვალისწინებულია ხრახნით ფიქსაციის საფუძველზე შესაბამისი დამაგრება.