ნახვა 36 72 108

იზოლენტი 0,18х19მმ თეთრი 20მ ИЭК

საიზოლაციო ლენტები გამოიყენება საწარმო, სამშენებლო და საყოფაცხოვრებო სამუშაოების დროს ელექტრო იზოლაციის მიზნით. IEK-ს სავაჭრო მარკის იზოლენტი მზადდება პოლივინილქლორიდის საფუძველზე. გამოიყენება საიზოლაციო მასალის სახით, უზრუნველყოფს ჰერმეტულობას, ტენის, მარილების, სუსტი ამხსნელებისაგან და ა.შ, დასაცავად.
IEK-ის ასორტიმენტში წარმოდგენილია იზოლენტების 7 ფერი: თეთრი, წითელი, ლურჯი, ყვითელი, მწვანე, შავი და ყვითელ-მწვანე.

იზოლენტი 0,18х19მმ ლურჯი 20მ ИЭК

საიზოლაციო ლენტები გამოიყენება საწარმო, სამშენებლო და საყოფაცხოვრებო სამუშაოების დროს ელექტრო იზოლაციის მიზნით. IEK-ს სავაჭრო მარკის იზოლენტი მზადდება პოლივინილქლორიდის საფუძველზე. გამოიყენება საიზოლაციო მასალის სახით, უზრუნველყოფს ჰერმეტულობას, ტენის, მარილების, სუსტი ამხსნელებისაგან და ა.შ, დასაცავად.
IEK-ის ასორტიმენტში წარმოდგენილია იზოლენტების 7 ფერი: თეთრი, წითელი, ლურჯი, ყვითელი, მწვანე, შავი და ყვითელ-მწვანე.

იზოლენტი 0,18х19მმ მწვანე 20მ ИЭК

საიზოლაციო ლენტები გამოიყენება საწარმო, სამშენებლო და საყოფაცხოვრებო სამუშაოების დროს ელექტრო იზოლაციის მიზნით. IEK-ს სავაჭრო მარკის იზოლენტი მზადდება პოლივინილქლორიდის საფუძველზე. გამოიყენება საიზოლაციო მასალის სახით, უზრუნველყოფს ჰერმეტულობას, ტენის, მარილების, სუსტი ამხსნელებისაგან და ა.შ, დასაცავად.
IEK-ის ასორტიმენტში წარმოდგენილია იზოლენტების 7 ფერი: თეთრი, წითელი, ლურჯი, ყვითელი, მწვანე, შავი და ყვითელ-მწვანე.

იზოლენტი 0,18х19მმ ყვითელი 20მ ИЭК

საიზოლაციო ლენტები გამოიყენება საწარმო, სამშენებლო და საყოფაცხოვრებო სამუშაოების დროს ელექტრო იზოლაციის მიზნით. IEK-ს სავაჭრო მარკის იზოლენტი მზადდება პოლივინილქლორიდის საფუძველზე. გამოიყენება საიზოლაციო მასალის სახით, უზრუნველყოფს ჰერმეტულობას, ტენის, მარილების, სუსტი ამხსნელებისაგან და ა.შ, დასაცავად.
IEK-ის ასორტიმენტში წარმოდგენილია იზოლენტების 7 ფერი: თეთრი, წითელი, ლურჯი, ყვითელი, მწვანე, შავი და ყვითელ-მწვანე.

იზოლენტი 0,18х19მმ შავი 20მ ИЭК

საიზოლაციო ლენტები გამოიყენება საწარმო, სამშენებლო და საყოფაცხოვრებო სამუშაოების დროს ელექტრო იზოლაციის მიზნით. IEK-ს სავაჭრო მარკის იზოლენტი მზადდება პოლივინილქლორიდის საფუძველზე. გამოიყენება საიზოლაციო მასალის სახით, უზრუნველყოფს ჰერმეტულობას, ტენის, მარილების, სუსტი ამხსნელებისაგან და ა.შ, დასაცავად.
IEK-ის ასორტიმენტში წარმოდგენილია იზოლენტების 7 ფერი: თეთრი, წითელი, ლურჯი, ყვითელი, მწვანე, შავი და ყვითელ-მწვანე.

იზოლენტი 0,18х19მმ წითელი 20მ ИЭК

საიზოლაციო ლენტები გამოიყენება საწარმო, სამშენებლო და საყოფაცხოვრებო სამუშაოების დროს ელექტრო იზოლაციის მიზნით. IEK-ს სავაჭრო მარკის იზოლენტი მზადდება პოლივინილქლორიდის საფუძველზე. გამოიყენება საიზოლაციო მასალის სახით, უზრუნველყოფს ჰერმეტულობას, ტენის, მარილების, სუსტი ამხსნელებისაგან და ა.შ, დასაცავად.
IEK-ის ასორტიმენტში წარმოდგენილია იზოლენტების 7 ფერი: თეთრი, წითელი, ლურჯი, ყვითელი, მწვანე, შავი და ყვითელ-მწვანე.

იზოფირი 0,18х19მმ ყვითელ-მწვანე 20მ ИЭК

საიზოლაციო ლენტები გამოიყენება საწარმო, სამშენებლო და საყოფაცხოვრებო სამუშაოების დროს ელექტრო იზოლაციის მიზნით. IEK-ს სავაჭრო მარკის იზოლენტა მზადდება პოლივინილქლორიდის საფუძველზე. გამოიყენება საიზოლაციო მასალის სახით, უზრუნველყოფს ჰერმეტულობას, ტენის, მარილების, სუსტი ამხსნელებისაგან და ა.შ, დასაცავად.
IEK-ის ასორტიმენტში წარმოდგენილია იზოლენტების 7 ფერი: თეთრი, წითელი, ლურჯი, ყვითელი, მწვანე, შავი და ყვითელ-მწვანე.