ნახვა 36 72 108

ამომრთველი 1-კლავიშიანი ღია გასასვლელი დაყენებისთვის ВС-20-1-2-А 10ა IP54 AQUATIC IEK

ელექტრო დასაყენებელი ნაკეთობების სერია AQUATIC IEK დაცვის მაღალი დონით IP54  განკუთვნილია მაღალი ტენიანობის პირობებში ელექტრომომარაგებისთვის, ასევე მტვრიან შენობებში როგორიცაა სახელოსნოები, ავტოფარეხები, ასევე ქუჩაში დასაყენებლად ტენტის ქვეშ
სერია AQUATIC IEK დეტალურადაა დამუშავებული უსაფრთხო გამოყენებისათვის და მოხერხებულობისათვის.

ამომრთველი 1-კლავიშიანი ღია დაყენების ВС-20-1-0-А 10ა IP54 AQUATIC IEK

ელექტრო დასაყენებელი ნაკეთობების სერია AQUATIC IEK დაცვის მაღალი დონით IP54 განკუთვნილია მაღალი ტენიანობის პირობებში ელექტრომომარაგებისთვის, ასევე მტვრიან შენობებში როგორიცაა სახელოსნოები, ავტოფარეხები, ასევე ქუჩაში დასაყენებლად ტენტის ქვეშ
სერია AQUATIC IEK დეტალურადაა დამუშავებული უსაფრთხო გამოყენებისათვის და მოხერხებულობისათვის.

ამომრთველი 1-კლავიშიანი ღია დაყენებისთვის ВС20-1-0-ГПБ IP54 ГЕРМЕС PLUS (კლავიში ფერი: თეთრი) IEK

ГЕРМЕС PLUS-ის სერიის ნაკეთობები გამოიყენება მაღალი ტენიანობის ან მტვრიანობის სივრცეებში, ასევე ჰაერზე ტენტის ქვეშ.

ბლოკი ჰორიზონტალური ღია დაყენებისთვის БГб-22-31-ГПБд (ამომრთველი 1-კლავიშიანი + როზეტი 1-ადგილიანი, დამიწების კონტაქტით) IP54 ГЕРМЕС PLUS (თეთრი/კვამლა) IEK

ГЕРМЕС PLUS-ის სერიის ნაკეთობები გამოიყენება მაღალი ტენიანობის ან მტვრიანობის სივრცეებში, ასევე ჰაერზე ტენტის ქვეშ.

როზეტი 1-აგილიანი ღია დაყენებისთვის РСш12-2-А დამიწების კონტაქტით და ხუფით 16ა IP54 AQUATIC IEK

ელექტრო დასაყენებელი ნაკეთობების სერია AQUATIC IEK დაცვის მაღალი დონით IP54 განკუთვნილია მაღალი ტენიანობის პირობებში ელექტრომომარაგებისთვის, ასევე მტვრიან შენობებში როგორიცაა სახელოსნოები, ავტოფარეხები, ასევე ქუჩაში დასაყენებლად ტენტის ქვეშ
სერია AQUATIC IEK დეტალურადაა დამუშავებული უსაფრთხო გამოყენებისათვის და მოხერხებულობისათვის.

როზეტი 1-ადგილიანი ღია დაყენებისთვის РСб20-3-ГПБд დამიწების კონტაქტით IP54 ГЕРМЕС PLUS (ხუფის ფერი: კვამლა) IEK

ГЕРМЕС PLUS-ის სერიის ნაკეთობები გამოიყენება მაღალი ტენიანობის ან მტვრიანობის სივრცეებში, ასევე ჰაერზე ტენტის ქვეშ.

როზეტი 2-ადგილიანი ღია დაყენებისთვის РСб22-3-ГПБб დამიწების კონტაქტით IP54 ГЕРМЕС PLUS (ხუფის ფერი: თეთრი) IEK

ГЕРМЕС PLUS-ის სერიის ნაკეთობები გამოიყენება მაღალი ტენიანობის ან მტვრიანობის სივრცეებში, ასევე ჰაერზე ტენტის ქვეშ.

როზეტი 2-ადგილიანი ღია დაყენებისთვის РСб22-3-ГПБд დამიწების კონტაქტით IP54 ГЕРМЕС PLUS (ხუფის ფერი: კვამლა) IEK

ГЕРМЕС PLUS-ის სერიის ნაკეთობები გამოიყენება მაღალი ტენიანობის ან მტვრიანობის სივრცეებში, ასევე ჰაერზე ტენტის ქვეშ.

როზეტი 2-ადგილიანი ღია დაყენებისთვის РСш22-2-А დამიწების კონტაქტით და ხუფით 16ა IP54 AQUATIC IEK

ელექტრო დასაყენებელი ნაკეთობების სერია AQUATIC IEK დაცვის მაღალი დონით IP54 განკუთვნილია მაღალი ტენიანობის პირობებში ელექტრომომარაგებისთვის, ასევე მტვრიან შენობებში როგორიცაა სახელოსნოები, ავტოფარეხები, ასევე ქუჩაში დასაყენებლად ტენტის ქვეშ
სერია AQUATIC IEK დეტალურადაა დამუშავებული უსაფრთხო გამოყენებისათვის და მოხერხებულობისათვის.

როზეტი 3-ადგილიანი ღია დაყენებისთვის РСб23-3-ГПБд დამიწების კონტაქტით IP54 ГЕРМЕС PLUS (ხუფის ფერი: კვამლა ) IEK

ГЕРМЕС PLUS-ის სერიის ნაკეთობები გამოიყენება მაღალი ტენიანობის ან მტვრიანობის სივრცეებში, ასევე ჰაერზე ტენტის ქვეშ.

როზეტი 4-ადგილიანი ღია დაყენებისთვის РСб24-3-ГПБд დამიწების კონტაქტით IP54 ГЕРМЕС PLUS (ხუფის ფერი: კვამლა) IEK

ГЕРМЕС PLUS-ის სერიის ნაკეთობები გამოიყენება მაღალი ტენიანობის ან მტვრიანობის სივრცეებში, ასევე ჰაერზე ტენტის ქვეშ.