ნახვა 36 72 108

მრიცხველი ელექტრო ენერგიის სამფაზიანი STAR 302/1 С4-10(100)М IEK

ელექტროენერგიის მრიცხველები STAR 1 უშუალო ჩართვის განკუთვნილია აქტიური ელექტრო ენერგიის აღრიცხვისთვის 230 ვ -ის ძაბვის და 50 ჰც სიხშირის ცვლადი დენის ერთფაზიან ქსელებში. მრიცხველები შეესაბამება ГОСТ 31818.11, ГОСТ 31819.21 სტანდარტებს და CCE1.001.2014 ТУ ტექნიკურ პირობებს.
ელექტროენერგიის მრიცხველები STAR შეტანილია გაზომვის საშუალებების სახელმწიფო რეესტრში ნომრებით 59305-14 და 59306-14

მრიცხველი ელექტრო ენერგიის, ერთფაზიანი STAR 101/1 R1-5(60)М IEK

ელექტროენერგიის მრიცხველები STAR 1 უშუალო ჩართვის განკუთვნილია აქტიური ელექტრო ენერგიის აღრიცხვისთვის 230 ვ -ის ძაბვის და 50 გც სიხშირის ცვლადი დენის ერთფაზიან ქსელებში. მრიცხველები შეესაბამება ГОСТ 31818.11, ГОСТ 31819.21 სტანდარტებს და CCE1.001.2014 ТУ ტექნიკურ პირობებს.
ელექტროენერგიის მრიცხველები STAR შეტანილია გაზომვის საშუალებების სახელმწიფო რეესტრში ნომრებით 59305-14 და 59306-14

მრიცხველი ელექტროდენის ერთფაზიანი STAR 102/1 C3-10(100)М IEK

ელექტროენერგიის მრიცხველები STAR 1 უშუალო ჩართვის განკუთვნილია აქტიური ელექტრო ენერგიის აღრიცხვისთვის 230 ვ -ის ძაბვის და 50 ჰც სიხშირის ცვლადი დენის ერთფაზიან ქსელებში. მრიცხველები შეესაბამება ГОСТ 31818.11, ГОСТ 31819.21 სტანდარტებს და CCE1.001.2014 ТУ ტექნიკურ პირობებს.
ელექტროენერგიის მრიცხველები STAR შეტანილია გაზომვის საშუალებების სახელმწიფო რეესტრში ნომრებით 59305-14 და 59306-14

მრიცხველი ელექტროდენის ერთფაზიანი STAR 102/1 C3-5(60)М IEK

ელექტროენერგიის მრიცხველები STAR 1 უშუალო ჩართვის განკუთვნილია აქტიური ელექტრო ენერგიის აღრიცხვისთვის 230 ვ -ის ძაბვის და 50 ჰც სიხშირის ცვლადი დენის ერთფაზიან ქსელებში. მრიცხველები შეესაბამება ГОСТ 31818.11, ГОСТ 31819.21 სტანდარტებს და CCE1.001.2014 ТУ ტექნიკურ პირობებს.
ელექტროენერგიის მრიცხველები STAR შეტანილია გაზომვის საშუალებების სახელმწიფო რეესტრში ნომრებით 59305-14 და 59306-14

მრიცხველი ელექტროდენის, სამფაზიანი STAR 301/1 R2-10(100)М IEK

ელექტროენერგიის მრიცხველები STAR 1 უშუალო ჩართვის განკუთვნილია აქტიური ელექტრო ენერგიის აღრიცხვისთვის 230 ვ -ის ძაბვის და 50 ჰც სიხშირის ცვლადი დენის ერთფაზიან ქსელებში. მრიცხველები შეესაბამება ГОСТ 31818.11, ГОСТ 31819.21 სტანდარტებს და CCE1.001.2014 ТУ ტექნიკურ პირობებს.
ელექტროენერგიის მრიცხველები STAR შეტანილია გაზომვის საშუალებების სახელმწიფო რეესტრში ნომრებით 59305-14 და 59306-14