ნახვა 36 72 108

სალტე N “ნოლი” DIN-იზოლატორზე “Стойка”-ს ტიპის ШНИ-6х9-12-С-С IEK

ШНИ ტიპის იზოლატორის მქონე დაფები (ფარები) განკუთვნილია ნულოვანი, დამცავი და ფაზური გამტარების ელექტრო და მექანიკური შეერთებისთვის. კონსტრუქციულად დამზადებულია თითბერის სალტისგან და დაყენებულია პლასტმასის იზოლატორზე ან თვითჩამქვრადი პლასტმასის იზოლატორში.
სალტეების ექსპლუატაციის ნორმალური პირობებია:
– გარემოს ტემპერატურა –40-დან +50 С-მდე.
– შეფარდებითი ტენიანობის საშუალო მნიშვნელობა არა უმეტეს 90%

სალტე N “ნოლი”კომბინირებულ DIN-იზოლატორში “Стойка” ШНИ-8х12-12-КС-С IEK ტიპის

ШНИ-ის ტიპის სალტეები იზოლატორით განკუთვნილია ნულოვანი, დამცავი და ფაზური გამტარების ელექტრო და მექანიკური შეერთებისთვის. კონსტრუქციულად ШНИ სალტეები დამზადებულია თითბერის სალტისგან, რომელიც დაყენებულია პლასტმასის იზოლატორზე ან თვითჩამქვრადი პლასტმასის იზოლატორზე.
სალტეების ექსპლუატაციის ნორმალური პირობებია:
გარემოს ტემპერატურა –40-დან +50 С-მდე.

სალტე PE “Земля” კორპუსულ იზოლატორში DIN-ლარტყისთვის ШНИ-6х9-12-К-З IEK

ШНИ-ის ტიპის სალტეები იზოლატორით განკუთვნილია ნულოვანი, დამცავი და ფაზური გამტარების ელექტრო და მექანიკური შეერთებისთვის. კონსტრუქციულად ШНИ სალტეები დამზადებულია თითბერის სალტისაგან, რომელიც დაყენებულია პლასტმასის იზოლატორზე ან თვითჩამქვრადი პლასტმასის იზოლატორზე.
სალტეების ექსპლუატაციის ნორმალური პირობებია:
– გარემოს ტემპერატურა –40-დან +50 С-მდე.