ნახვა 36 72 108

საჭდე საკაბელო მარკირების У-134 (კვადრატი 55х55მმ) IEK

У-134 მარკირების საჭდეები განკუთვნილია 1 კვ-მდე ძაბვის ძალური კაბელების მსუბუქი იდენტიფიკაციისა და მარკირებისთის. საჭდეები У-135 განკუთვნილია 1კვ-ზე მეტი ძაბვის ძალური კაბელის მარკირებისთვის. საკონტროლო კაბელი მარკირებულია У-136 სერიის საჭდეებით. ინფორმაცია საჭდეებზე დატანილია არა მხოლოდ წაუშლელი მარკირების მეშვეობით, არამედ ჩვეულებრივი ფანქრით ან კალმით. საჭიროების შემთხვევაში საჭდეს ზედაპირი იოლად იწმინდება ხელმეორედ გამოსაყენებლად.