ნახვა 36 72 108

მომჭერი სალტით (ტერმინალი) ЗШИ 16-35მმ2, IEK-ის 10მმ-იანი სალტეებისთვის

უნივერსალური მომჭერები (ტერმინალები) განკუთვნილია 1-დან 185 მმ-დე კვეთის გამტარების ბრტყელ სპილენძის და ალუმინის 5 ან 10 მმ სისქის სალტებთან მისაერთებლად შემდგომი ძაბვის მოსახსნელად დასაყენებელ მოწყობილობაზე. ღია კლემური კამერის გამოყენება საშუალებას იძლევა გაამარტივოთ და დააჩქაროთ გამტარების ჩართვის პროცესი. მომჭერები დამზადებულია მოთუთიებული ფოლადისგან და უზრუნველყოფენ დაცვას ტემპერატურული ზემოქმედებისაგან.

სალტე სპილენძის М1Т 4х40х4000მმ IEK

სალტეები ელექტრომექანიკური სპილენძის М1Т მზადდება ხარისხიანი სპილენძისაგან ГОСТ 434 და ГОСТ 859 შესაბამისად. გამოიყენება სალტეების ტრასების, სხვადასხვა კონფიგურაციის სალტე სადენებისთვის. გამოიყენება გამანაწილებელ დაფებში НКУ, საცხოვრებელი, საოფისე და საწარმო შენობების ელექტრო მომარაგების სისტემებში.

სალტე სპილენძის М1Т 5х20х4000მმ IEK

სალტეები ელექტრო მექანიკური სპილენძის М1Т მზადდება ხარისხიანი სპილენძისაგან ГОСТ 434 და ГОСТ 859 შესაბამისად. გამოიყენება სალტეების ტრასების, სხვადასხვა კონფიგურაციის სალტე სადენებისთვის. გამოიყენება გამანაწილებელ დაფებში НКУ, საცხოვრებელი, საოფისე და საწარმო შენობების ელექტრო მომარაგების სისტემებში.

სალტე სპილენძის М1Т 5х50х4000მმ IEK

სალტეები ელექტრო მექანიკური სპილენძის М1Т მზადდება ხარისხიანი სპილენძისაგან ГОСТ 434 და ГОСТ 859 შესაბამისად. გამოიყენება სალტეების ტრასების, სხვადასხვა კონფიგურაციის სალტე სადენებისთვის. გამოიყენება გამანაწილებელ დაფებში НКУ, საცხოვრებელი, საოფისე და საწარმო შენობების ელექტრო მომარაგების სისტემებში.

სპილენძის М1Т 3х30х4000მმ IEK

სპილენძის ელექტრომექანიკური სალტეები М1Т მზადდება ხარისხიანი სპილენძისაგან ГОСТ 434 და ГОСТ 859 შესაბამისად. გამოიყენება სალტეების ტრასების, სხვადასხვა კონფიგურაციის სალტე სადენებისთვის. გამოიყენება გამანაწილებელ დაფებში НКУ, საცხოვრებელი, საოფისე და საწარმო შენობების ელექტრო მომარაგების სისტემებში.