ნახვა 36 72 108

გილზა შემაერთებელი GL-50 ალუმინის IEK

განკუთვნილია დაპრესვის საშუალებით ალუმინის გამტარების შესაერთებლად. მასალა – ელექტრო მექანიკური ალუმინი.

გილზა შესაერთებელი GL-10 ალუმინი IEK

განკუთვნილია დაპრესვის საშუალებით ალუმინის გამტარების შესაერთებლად. მასალა – ელექტრო მექანიკური ალუმინი.

შემაერთებელი გილზა GL-25 ალუმინის IEK

განკუთვნილია ალუმინის გამტარების შეერთებისთვის დაპრესვით. მასალა – ელექტრო მექანიკური ალუმინი.