ნახვა 36 72 108

ცალუღი საკაბელო მრავალჯერადი ХМ 7,0х200 (100ცლ/შეფუთვაში) IEK

საშუალებას იძლევა მარტივად შეასრულოთ კაველის, სადენების, გოფრირებული მილების და სხვა მოწყობილობების დემონტაჟი. შესაძლოა ნაკეთობების ხელმეორე შესრულება. პროდუქცია შეესაბამება ГОСТ Р МЭК 62275-2015 სტანდარტებს.