ნახვა 36 72 108

დასაყენებელი კოლოფი КМ40009 3-ადგილიანი 212х70х45მმ ხისტი კედლებისთვის (თვითმჭრელებით) IEK

ამ სერიის დასაყენებელი და გამანაწილებელი კოლოფები განკუთვნილია სხვადასხვა ელექტრო დასაყენებელი ნაკეთობების – როზეტების, ამომრთველების, დიმერების მთლიანი აგურის ან ბეტონის კედლებში მონტაჟისთვის. ხუფის გამოყენებით ნაკეთობა შეიძლება გამოიყენოთ როგორც განმშტოებელი კოლოფი კაბელის ან სადენის გაყოფისთვის.
– დამზადების მასალა – პოლიპროპილენის. კოლოფის ძირი დამზადებულია ABC – პლასტმასისაგან, ხური – პოლისტიროლისაგან.
– დაცვის დონე – IP20.

კოლოფი КМ40021 დასაყენებელი d65х45მმ ცარიელი კედლებისთვის (თვითმჭრელებით და ლით. თათებით)

ამ სერიის დასაყენებელი და გამანაწილებელი კოლოფები განკუთვნილია ღრუ კედლებში ან ტიხრებში დასამონტაჟებლად, როზეტების, ამომრთველების, დიმერების დასაყენებლად. ხუფთან ერთად შეიძლება ნაკეთობა გამოიყენოთ როგორც განშტოებები (გამანაწილებელი) კოლოფი კაბელების და სადენების გასაყოფად. მასალა – პოლიპროპილენის. КМ41026 კოლოფის საძირკველი – ABC – პლასტმასის, ხუფი – პოლისტიროლის, დაცვის დონე – IP20

კოლოფი КМ40022 დაყენების d65х45მმ ღრუ კედლებისთვის (თვითმჭრელებით პლასტმასის თათებით)

მოცემული სერიის დასაყენებელი და გამანაწილებელი კოლოფების განკუთვნილია ღრუ კედლებში ან ტიხრებში მონტაჟისთვის, სხვადასხვა ელექტრო მოწყობილობების დაყენებისთვის (როზეტების, ამომრთველების, დიმერების). ნაკეთობა ხუფით შეიძლება გამოიყენოთ როგორც კაბელების და სადენების გაყოფის განშტოებელი კოლოფი.
– მასალა – პოლიპროპილენის. КМ41026 კოლოფის საფუძველია შესრულებულია АБС – პლასტმასისაგან, ხუფი – პოლისტიროლისაგან.
– დაცვის დონე – IP20.

კოლოფი გამანაწილებელი КМ41235 ღია გაყვანილობისთვის 85х85х40მმ IP44 (RAL 7035, 6 ჰერმ. შემყვანი) IEK

ღია მონტაჟის სამონტაჟო კოლოფები განკუთვნილია სადენებისა და კაბელების განშტოებისათვის და ასევე კომუტაციის ადგილების დამატებით დაცვის და დაფარვის.  კოლოფების გარკვეული ნაწილი (დაცვის დონით IP44, IP55) გამოიყენება ღია ცის ქვეშ და ტენიან და მტვრიან ნაგებობებში.

კოლოფი გამანაწილებელი КМ41242 ღია გაყვანილობისთვის 150х110х70მმ IP55 (RAL 7035, 10 ჰერმ. შემყვანები) IEK

ღია მონტაჟის სამონტაჟო გამანაწილებელი კოლოფები განკუთვნილია სადენების და კაბელების გასაყოფად, კომუტაციის ადგილების დასაფარად და დამატებითი დაცვისთვის.
კოლოფების რამდენიმე ტიპი (დაცვის ხარისხი IP44, IP55) შეიძლება გამოიყენოთ ღია ცის ქვეშ და ტენიან და მტვრიან სივრცეებში.

კოლოფი გამანაწილებელი КМ41272 ღია გაყვანილობისთვის 240х195х90მმ IP55 (RAL 7035, კაბელის შემყვანი, 5ცლ) IEK

ღია მონტაჟის სამონტაჟო კოლოფები განკუთვნილია სადენებისა და კაბელების გან შტოებისთვის და ასევე კომუტაციის ადგილების დამატებით დაცვის და დაფარვის. . კოლოფების გარკვეული ნაწილი (დაცვის დონით IP44, IP55) გამოიყენება ღია ცის ქვეშ და ტენიან და მტვრიან ნაგებობებში.

კოლოფი დასაყენებელი КМ40007 2-ადგილიანი 141x70x45მმ ხისტი კედლებისთვის თვითმჭრელით IEK

ამ სერიის დასაყენებელი და გამანაწილებელი კოლოფები განკუთვნილია ღრუ კედლებში ან ტიხრებში დასამონტაჟებლად, როზეტების, ამომრთველების, დიმერების დასაყენებლად. ხუფთან ერთად შეიძლება ნაკეთობა გამოიყენოთ როგორც განმშტოებები (გამანაწილებელი) კოლოფი კაბელების და სადენების გასაყოფად. მასალა – პოლიპროპილენი. КМ41026 კოლოფის საძირკველი – ABC – პლასტმასის, ხუფი – პოლისტიროლის, დაცვის დონე – IP20

კოლოფი დასაყენებელი КМ40023 2-ადგილიანი 141х70×45მმ ღრუ კედლებისთვის (თვითმჭრელებით და ლითონის თათებით) IEK

ამ სერიის დასაყენებელი და გამანაწილებელი კოლოფები განკუთვნილია ღრუ კედლებში ან ტიხრებში დასამონტაჟებლად, როზეტების, ამომრთველების, დიმერების დასაყენებლად. ხუფთან ერთად შეიძლება ნაკეთობა გამოიყენოთ როგორც განშტოებები (გამანაწილებელი) კოლოფი კაბელების და სადენების გასაყოფად. მასალა – პოლიპროპილენის. КМ41026 კოლოფის საძირკველი – ABC – პლასტმასის, ხუფი – პოლისტიროლის, დაცვის დონე – IP20

კოლოფი დასაყენებელი КМ40024 3-ადგილიანი 212х70×45მმ ღრუ კედლებისთვის (თვითმჭრელებით და ლითონის თათებით) IEK

ამ სერიის დასაყენებელი და გამანაწილებელი კოლოფები განკუთვნილია ღრუ კედლებში ან ტიხრებში დასამონტაჟებლად, როზეტების, ამომრთველების, დიმერების დასაყენებლად. ხუფთან ერთად შეიძლება ნაკეთობა გამოიყენოთ როგორც განშტოებები (გამანაწილებელი) კოლოფი კაბელების და სადენების გასაყოფად. მასალა – პოლიპროპილენის. КМ41026 კოლოფის საძირკველი – ABC – პლასტმასის, ხუფი – პოლისტიროლის, დაცვის დონე – IP20

კოლოფი დასაყენებელი С3 D=68×45მმ ხისტი კედლებისთვის (თვითმჭრელებით და მისაერთებელი კვანძებით) IEK

დასაყენებელი კოლოფი (როზეტის ადგილი) 45 მილიმეტრის სიღრმით პირაპირის კვანძებით განკუთვნილია მთლიან აგურის, ბეტონის და ა.შ., კედლებში დასაყენებლად და ელექტრო ნაკეთობების შლეიფით კომუტაციისათვის.