ამომრთველი ავტომატური ВА88-32 3Р 125ა 25კა ИЭК

ამომრთველი ავტომატური ВА88-35 3Р 250ა 35კა ИЭК
ავტომატური ამომრთველები ВА88 განკუთვნილია ნორმალურ რეჟიმში დენის გამტარისთვის და მოკლე ჩართვებისა, ზე დატვირთვისა, ძაბვის დაუშვებელი შემცირებისას დენის გამორთვისთვის, ასევე ელექტრო ჯაჭვების ნაკვეთების ოპერატიული ჩართვებისა და ამორთვისთვის, განკუთვნილია ნომინალური სამუშაო ძაბვის 400 ვ-მდე და 12,5-დან 1600 ა-მდე ნომინალური დენის ელექტრო მოწყობილობების ექსპლუატაციისათვის. შეესაბამება ГОСТ Р 50030.2 სტანდარტებს.

ამომრთველი ავტომატური ВА88-33 3Р 160ა 35კა ИЭК

ავტომატური ამომრთველები ВА88 განკუთვნილია ნორმალურ რეჟიმში დენის გამტარისთვის და მოკლე ჩართვებისა, ზე დატვირთვისა, ძაბვის დაუშვებელი შემცირებისას დენის გამორთვისთვის, ასევე ელექტრო ჯაჭვების ნაკვეთების ოპერატიული ჩართვებისა და ამორთვისთვის, განკუთვნილია ნომინალური სამუშაო ძაბვის 400 ვ-მდე და 12,5-დან 1600 ა-მდე ნომინალური დენის ელექტრო მოწყობილობების ექსპლუატაციისათვის. შეესაბამება ГОСТ Р 50030.2 სტანდარტებს. დამზადებულია რუსეთში.

ამომრთველი ავტომატური ВА88-35 3Р 250ა 35კა ИЭК

ამომრთველი ავტომატური ВА88-35 3Р 250ა 35კა ИЭК
ავტომატური ამომრთველები ВА88 განკუთვნილია ნორმალურ რეჟიმში დენის გამტარისთვის და მოკლე ჩართვებისა, ზე დატვირთვისა, ძაბვის დაუშვებელი შემცირებისას დენის გამორთვისთვის, ასევე ელექტრონული ჯაჭვების ნაკვეთების ოპერატიული ჩართვებისა და ამორთვისთვის, განკუთვნილია ნომინალური სამუშაო ძაბვის 400 ვ-მდე და 12,5-დან 1600 ა-მდე ნომინალური დენის ელექტრო მოწყობილობების ექსპლუატაციისათვის. შეესაბამება ГОСТ Р 50030.2 სტანდარტებს.

ამომრთველი ავტომატური ВА88-37 3Р 400ა 35კა ИЭК

ავტომატური ამომრთველები ВА88 განკუთვნილია ნორმალურ რეჟიმში დენის გატარებისთვის და მოკლე ჩართვების, ზე დატვირთვების, ძაბვის დაუშვებელი შემცირებებისას დენის გამორთვისთვის, ასევე ელექტრო ჯაჭვების ნაკვეთების ოპერატიული ჩართვების და ამომრთვებისთვის და გათვლილია ელექტრო დანადგარებში400 ვ-მდე მქონი ნომინალური სამუშაო ძაბვის და 12,5-დან 1600 ა-მდე ნომინალური დენების ექსპლუატაციისათვის. შეესაბამება ГОСТ Р 50030.2-ის მოთხოვნებს.

ამომრთველი ავტომატური ВА88-40 3Р 500ა 35კა ИЭК

ამომრთველი ავტომატური ВА88-35 3Р 250ა 35კა ИЭК
ავტომატური ამომრთველები ВА88 განკუთვნილია ნორმალურ რეჟიმში დენის გამტარისთვის და მოკლე ჩართვებისა, ზე დატვირთვისა, ძაბვის დაუშვებელი შემცირებისას დენის გამორთვისთვის, ასევე ელექტრო ჯაჭვების ნაკვეთების ოპერატიული ჩართვებისა და ამორთვისთვის, განკუთვნილია ნომინალური სამუშაო ძაბვის 400 ვ-მდე და 12,5-დან 1600 ა-მდე ნომინალური დენის ელექტრო მოწყობილობების ექსპლუატაციისათვის. შეესაბამება ГОСТ Р 50030.2 სტანდარტებს.