ნახვა 36 72 108

მილი გოფრირებული პვქ d=32მმ ზონდით (25მ) IEK

გოფრირებული მილები გამოიყენება ძალური და სუსტდენიანი ფარული ტიპის ხაზების გაყვანისას შენობებსა და ნაგებობებში. მილის მოქნილობის გამო კაბელის გაყვანა ხდება მინიმალური შრომის დანაკარგებით და პრაქტიკულად არ მოითხოვს დამატებით აქსეუარებს.
პვქ-ის გოფრირებული მილები შეესაბამება ТУ 27.33.14-002-83135016-2017 მოთხოვნებს.